Pozew sądowy o odszkodowanie za uraz spowodowany upadkiem w gospodarstwie rolnym

Rolnictwo, szczególnie indywidualne, charakteryzuje się wysoką wypadkowością. W związku z tym każdy rolnik powinien posiadać polisę OC oraz ubezpieczenie budynków rolniczych. W jakim przypadku można złożyć pozew sądowy o odszkodowanie?

Ubezpieczenie OC rolnika jest regulowane przepisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Obowiązkowi posiadania ochrony ubezpieczeniowej podlegają osoby fizyczne, w których posiadaniu lub współposiadaniu pozostaje gospodarstwo rolne. Z powyższego wynika, że każdy rolnik ma obowiązek posiadać polisę OC oraz ubezpieczenie budynków rolniczych. Umowa ubezpieczenia OC rolnika przewiduje wypłatę odszkodowania, kiedy rolnik czy też osoba pracująca w gospodarstwie wyrządzą szkodę, której następstwami są: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Coraz częściej na salach rozpraw sądowych ludzie składają pozew sądowy o odszkodowanie wobec osób prowadzących jednoosobowe działalności rolnicze.

Analiza

Rolnictwo, szczególnie indywidualne, charakteryzuje się wysoką wypadkowością. Wynika to z faktu, że środowisko pracy rolników jest niezwykle złożone, a różnego rodzaju zagrożenia wypadkowe dotyczą jego samego lub osoby z nim współpracującej. Wypadkiem przy pracy w prowadzeniu jednoosobowej działalności rolniczej jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające w związku z wykonywaniem czynności, które służą prowadzeniu działalności lub pozostają w czasowym, przyczynowym lub funkcjonalnym związku z jej wykonywaniem. Oznacza to, że wypadek przy pra...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną prenumeratą lub subskrypcją. Dowiedz się, dlaczego warto wykupić subskrypcję.
zaloguj się zarejestruj się

Produkty

Loading...

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.