Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2022 r.

Analiza przyczyn wypadków śmiertelnych i ciężkich

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, zarządzeniem nr 11 z dnia 22 kwietnia 2022 r., powołał Komisję dla zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach oraz, zarządzeniem nr 12 z dnia 25 kwietnia 2022 r., powołał Komisję dla zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia i wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 23 kwietnia 2022 r. w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju.

Nadal trwają prace Komisji badającej przyczyny i okoliczności wypadku w JSW S.A. KWK „Pniówek”, natomiast Komisja badająca przyczyny i okoliczności wypadku w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” zakończyła prace. 27 października 2022 r. przedstawiła ustalenia dotyczące przyczyn zaistnienia wstrząsu, który spowodował tąpnięcie wraz z wypłynięciem metanu w znacznych ilościach oraz wypadek zbiorowy:

Zaistniały w dniu 23 kwietnia 2022 r. o godzinie 339 w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju, wstrząs o energii sejsmicznej 4×106 J, który spowodował rozległe skutki – tąpnięcie, wypływ metanu i wypadek zbiorowy – nastąpił w wyniku uaktywnienia się stwierdzonego w zachodniej części partii „D” uskoku o wygasającym zrzucie.

Przyczyną wypadku zbiorowego (10 wypadków śmiertelnych) był wypływ metanu i utworzenie się atmosfery niezdatnej do oddychania oraz dynamiczne oddziaływanie na poszkodowanych skutków tąpnięcia, spowodowanych samoistnym wstrząsem górotworu o energii 4×106 J.

Przyczyny wypadków

Analiza pozostałych wypadków śmiertelnych i ciężkich zaistniałych w 2022 r. wykazała dominującą rolę „czynnika ludzkiego”. Wskazała następujące przyczyny ich zaistnienia:

  • praca pod wpływem alkoholu;
  • nie stosowanie środków ochrony indywidualnej;
  • przebywanie w miejscu niedozwolonym;
  • brak należytego nadzoru przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych;
  • prowadzenie robót niezgodnie z instrukcją;
  • stosowanie niebezpiecznych metod pracy;
  • zła organizacja pracy;
  • jazda na przenośniku nieprzystosowanym do jazdy ludzi;
  • brak należytej ostrożności.

Statystyki przedstawione w opracowaniu nie obejmują osób poszukiwanych, w związku z wypadkiem zbiorowym zaistniałym 20 kwietnia 2022 r. w JSW S.A. KWK „Pniówek” (7 pracowników).

[1] Dotyczy kopalni gipsu i anhydrytu; kopalni cynku i ołowiu; kopalni soli; drążenia tuneli techniką górniczą oraz zakładów prowadzących roboty w wyrobiskach zlikwidowanych zakładów podziemnych (z wyłączeniem Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń).
[2] Wskaźniki dotyczące 2022 r. zostały wyliczone na podstawie danych o zatrudnieniu z 2021 r. i mają charakter wstępny.

Źródło: WUG

Przeczytaj również: Bezpieczne kopalnie. Wyzwania współczesnego górnictwa

Produkty

Loading...

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.