300 mld zł rocznie dzięki większemu udziałowi kobiet w rynku pracy

Wg raportu McKinsey „Win-win: Jak lepiej wykorzystać potencjał kobiet w polskiej gospodarce”, PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. Wspomniane 9% stanowi równowartość prawie 300 mld złotych rocznie.

Poza korzyściami dotyczącymi wartości makroekonomicznych, zwiększenie różnorodności w firmach może przynieść konkretną korzyść dla przedsiębiorstw. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm. Przedsiębiorstwa, które posiadają zróżnicowaną pod względem płci kadrę kierowniczą, mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski. Jakie dodatkowe zalety ma większy udział kobiet w rynku pracy?

Co ciekawe, 81 proc. kobiet – o 11 proc. więcej niż mężczyzn – przyznało, że rozwój zawodowy ma dla nich istotne znaczenie (wg „Czego pragną pracownicy” ManpowerGroup). Kobiety chcą się rozwijać, pracować i zajmować adekwatne dla swoich kompetencji oraz ambicji stanowiska. Czym jest zatem spowodowany brak równowagi płci w gospodarce? Jak wynika z raportu „Win-win: Jak lepiej wykorzystać potencjał kobiet w polskiej gospodarce”, kluczowe znaczenie mają dwa czynniki:

  • 28% ankietowanych kobiet uważa, że płeć utrudnia im uzyskanie podwyżki lub awansu;
  • 25% ankietowanych kobiet przyznaje, że nie może rozwijać kariery z powodu braku równowagi między życiem prywatnym, a pracą (dla porównania – to samo przyznaje tylko 7% mężczyzn).

Dodatkowo, McKinsey w raporcie „Women in the Workplace 2022”, wskazało, że w roku 2021 na 100 mężczyzn, którzy awansują z ról podstawowych na stanowiska kierownicze, awansuje tylko 87 kobiet. W rezultacie mężczyźni znacznie przewyższają liczebnie kobiety na poziomie menedżerskim, a kobiety nie mogą ich dogonić.

Z pomocą przychodzą zmiany w przepisach i Dyrektywa Work-Life Balance

– Wprowadzenie nowych przepisów do Kodeksu pracy oraz nowelizacji innych ustaw stanowi implementację do polskiego prawa dwóch dyrektyw, a mianowicie tzw. dyrektywy rodzicielskiej oraz work-life balance. Celem tych zmian jest dostosowanie do zmieniających się trendów na rynku pracy oraz wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią pracującym rodzicom godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. Przede wszystkim chodzi tu o kobiety, bo jak pokazują dane ZUS, w 2021 r. z urlopów rodzicielskich skorzystało 99% kobiet i tylko 1% mężczyzn. Jednym z celów nowelizacji jest zatem osiągnięcie równości szans dla kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w tym równego traktowania w miejscu pracy oraz sprawiedliwego dzielenia się obowiązkami związanymi z opieką nad dziećmi pomiędzy kobietami i mężczyznami – mówi Magdalena Włastowska, dyrektor ds. rozwoju W&W Consulting.

Kluczowe zmiany

Urlop ojcowski może być wykorzystany przez ojca do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia (wcześnie było na to 24 miesiące). Zmiana ma służyć zachęceniu ojców do wcześniejszego korzystania z urlopu, aby aktywizowali się do opieki nad dzieckiem w najważniejszym okresie jego życia.

Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego, przy zastrzeżeniu, że wymiar urlopu jest przewidziany dla obojga rodziców. Rodzice mają wiele opcji konfiguracji, ponieważ mogą dowolnie podzielić ten urlop między sobą. Na przykład, nic nie stoi na przeszkodzie, aby rodzice podzielili urlop na około 20 tygodni dla każdego i wzięli go w tym samym czasie. To o czym trzeba pamiętać, to fakt, że 9 tygodni zarezerwowano tylko dla jednego z rodziców (nieprzenoszalna część tego urlopu).

Ułatwienie decyzji kobietom dot. korzystania urlopów związanych z rodzicielstwem. Rodzice, tuż po porodzie nie muszą od razu decydować o korzystaniu z urlopu rodzicielskiego i wyboru opcji. Jedyne, co kobieta będzie musiała zrobić po porodzie, to podjąć decyzję dotyczącą wysokości zasiłku i ew. złożyć wniosek o procentowość 81,5% (jeżeli na taką opcję się zdecyduje). Z kolei sam wniosek o urlop rodzicielski można składać w późniejszym czasie, na minimum 21 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu. Urlopu rodzicielskiego udziela się jednorazowo lub nie więcej niż w 5 częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Uniezależnienie prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu (tj. ojciec dziecka, pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego mimo, że matka dziecka w dniu porodu nie pozostawała w stosunku pracy/ ubezpieczeniu).

Produkty

Loading...

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.