Reklama
Subskrypcja behapowcy.com

Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach do pracodawców

Szanowni Państwo,

W związku z atakiem wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, Polska, w tym województwo śląskie, stało się miejscem docelowym dla tysięcy obywateli Ukrainy poszukujących schronienia. Polski ustawodawca wprowadził szereg regulacji prawnych mających na celu zapewnienie obywatelom Ukrainy ułatwień, w tym w zakresie legalnego podjęcia pracy na terytorium Polski. Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w art. 22 ust. 1 uregulowano tryb i warunki legalnego podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy.

Przypominam, że każdy z pracodawców, a także innych podmiotów chcących powierzyć wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy jest zobowiązany powiadomić o tym powiatowy urząd pracy w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez cudzoziemca, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl.

Należy jednak pamiętać, że z dniem 15.07.2022 r. weszła w życie zmiana
art. 22 ust. 3 cytowanej ustawy, wprowadzona ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. W wyniku tej zmiany podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy został zobowiązany do zamieszczenia w składanym powiadomieniu dodatkowych informacji dotyczących miesięcznej lub godzinowej stawki wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu.

Zmiana treści art. 22

Co ważne, nastąpiła również istotna zmiana treści art. 22 ust. 1, o której pracodawca i przedsiębiorca winien w szczególności pamiętać, a mianowicie wprowadzono kolejne warunki legalnego podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. I tak, po dokonanych zmianach praca może być powierzana wyłącznie w wymiarze czasu pracy nie niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy.

Proszę, aby pamiętali Państwo, że brak powiadomienia właściwego urzędu pracy we wskazanym wyżej terminie oraz powierzenie obywatelowi Ukrainy pracy w wymiarze niższym niż wskazany w powiadomieniu lub za niższe wynagrodzenie oznacza, że doszło do nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcowi, z uwagi na niewypełnienie warunków określonych w cytowanym wyżej przepisie.

Jednocześnie przypominam wszystkim podmiotom powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcom, że z powyższego przepisu może skorzystać każdy obywatel Ukrainy legalnie przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to obywateli Ukrainy przybyłych do Polski od 24 lutego 2022 r., których pobyt uznaje się za legalny na podstawie przepisów cytowanej ustawy, a także już przebywających legalnie na terenie naszego kraju.

Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach: www.katowice.pip.gov.pl i skorzystania z publikacji związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, a także poradami prawnymi w tym zakresie.

Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach

Piotr Kalbron

Źródło: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Przeczytaj również: Kontrole PIP w 2022 roku

Reklama

Sklep

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

149,00 zł

Kup teraz
Ergonomia w zakładzie pracy <br> (e-book)

Ergonomia w zakładzie pracy
(e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Bezpieczna produkcja (e-book)

Bezpieczna produkcja (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

99,00 zł

Kup teraz
Promotor BHP (prenumerata)

Promotor BHP (prenumerata)

264,00 zł

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.