Reklama
Subskrypcja behapowcy.com

PIP – Konferencja Dydaktyczno-Szkoleniowa

W dniu 15 listopada 2023 roku odbyła się Konferencja Dydaktyczno-Szkoleniowa na temat bezpieczeństwa pracy przy realizacji konstrukcji monolitycznych. Ze szczególnym uwzględnieniem projektowania i montażu deskowań. Konferencja odbyła się w auli C budynku INNO-EKO-TECH na terenie Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Czytaj także: Praca przy komputerze będzie bezpieczniejsza? Nowe przepisy

Organizatorzy i Uczestnicy

Organizatorami Konferencji byli Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku i Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, a także Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Konferencja zgromadziła szerokie grono uczestników zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pracy przy realizacji konstrukcji monolitycznych. Byli to m.in.:

  • pracownicy firm budowlanych,
  • projektanci,
  • inżynierowie,
  • studenci i absolwenci kierunku budownictwo
  • oraz przedstawiciele instytucji związanych z branżą budowlaną,
  • a także przedstawiciele Rady Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
  • oraz przedstawiciele Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Dodatkowo obecność partnerów społecznych i instytucjonalnych wzbogaciła konferencję, umożliwiając wymianę doświadczeń i poglądów pomiędzy różnymi sektorami branży budowlanej.

Sesja Plenarna

Wydarzenie rozpoczęło się od rejestracji uczestników po której nastąpiło oficjalne otwarcie konferencji, a także powitanie uczestników. Sesję plenarną rozpoczął dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju PB, a także dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich PB, którzy serdecznie powitali wszystkich obecnych. Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB, który szczególną uwagę poświęcił kwestiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej. Podkreślał, jak ważne jest szkolenie pracowników. Codzienne stosowanie zasad bezpieczeństwa pracy na budowie, a także dostarczanie nowoczesnych narzędzi i urządzeń, które zapewnią wyższy poziom bezpieczeństwa na placu budowy.

Profesor Bołtryk podkreślił również, że dzisiejsza konferencja to ważne wydarzenie, ponieważ pozwala na wymianę najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy przy realizacji konstrukcji monolitycznych. Wspólne wysiłki uczestników konferencji oraz ich zaangażowanie pozwala na podejmowanie istotnych kroków w celu minimalizacji ryzyka i maksymalizacji bezpieczeństwa na budowie. Ta konferencja otwiera drzwi do bardziej zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie inżynierii budowlanej, które będą wprowadzone w najbliższej przyszłości.

W trakcie sesji plenarnej odbyła się także prezentacja Jarosława Leśniewskiego, Zastępcy Głównego Inspektora Pracy, na temat kampanii kontrolno-prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy „Budowa. STOP wypadkom!”, która ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków na budowach w Polsce. W ramach kampanii Inspektorzy Pracy przeprowadzają intensywne kontrole na placach budowy, monitorując przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo, kampania ma na celu podniesienie świadomości pracowników budowlanych na temat ryzyka związanego z ich zawodem oraz naukę odpowiednich zachowań i postępowania w celu minimalizacji ryzyka wypadków. Poprzez edukację, a także większą kontrolę, kampania „Budowa. STOP wypadkom!” przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na budowach, a także ochrony zdrowia pracowników. 

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej WBiNŚ PB, który przedstawił działalność naukową Instytutu.

Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe

W dalszej części konferencji odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu „Najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunku budownictwo”. Nagrodę dla trzech najlepszych laureatów wręczał Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy. Co podkreśliło jeszcze bardziej wagę tej inicjatywy, a także zwróciło uwagę na znaczenie bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej. To wydarzenie zaprezentowało, jak ważne jest kształcenie przyszłych pracowników budowlanych, którzy będą potrafili łączyć swoją wiedzę z umiejętnościami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i w pełni zdawać sobie sprawę z zagrożeń związanych z realizacją konstrukcji monolitycznych.

Konstrukcje Monolityczne, Deskowania – Projektowanie i Montaż

Ważną częścią konferencji były prezentacje dotyczące konstrukcji monolitycznych i deskowań stropowych. Jerzy Buraczewski, nadinspektor pracy z OIP w Białymstoku, omówił zagrożenia związane z wykonywaniem prac przy użyciu deskowań stropowych. Przede wszystkim na podstawie wypadków podczas wykonywania konstrukcji monolitycznych, zaistniałych na terenie województwa podlaskiego. Kolejnymi prelegentami byli przedstawiciele firmy Palisander Sp. z o.o., Wojciech Antczak i Krzysztof Woźniewski, którzy przedstawili zasady prawidłowego montażu systemów deskowań stropowych na budowie przy realizacji konstrukcji monolitycznych. Prezentację zakończył Przemysław Matowicki, przedstawiciel Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, omawiając technologię i bezpieczeństwo związane z deskowaniami w procesie budowlanym.

Na zakończenie w ramach części praktycznej konferencji firma Palisander Sp. z o.o. zorganizowała ciekawe stoisko, na którym zaprezentowano zasady bezpiecznego montażu przykładowej konstrukcji deskowań stropowych.

Źródło: PIP

Może Cię także zainteresować: Dodatkowe wyposażenie dla pracowników, również na home office

Galeria

Reklama
behapowcy zarejestruj się
Reklama
dlaSpecjalistow.pl

Sklep

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 1 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 1 (album)

139,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

149,00 zł

Kup teraz
Ergonomia w zakładzie pracy <br> (e-book)

Ergonomia w zakładzie pracy
(e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Bezpieczna produkcja (e-book)

Bezpieczna produkcja (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

99,00 zł

Kup teraz
Promotor BHP (prenumerata)

Promotor BHP (prenumerata)

264,00 zł

Kup teraz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.