Reklama
Subskrypcja behapowcy.com

Systemy detekcji gazów a przepisy ochrony przeciwpożarowej

Przy projektowaniu i instalacji systemów detekcji gazów kluczowym elementem jest ich poprawny dobór, klasyfikacja i umiejscowienie. Oprócz regulacji branżowych wymagających stosowania detekcji w określonych obiektach, istnieje także szereg przepisów definiujących jej rolę w ochronie przeciwpożarowej obiektów.

Systemy detekcji gazów a przepisy ochrony przeciwpożarowej? Obowiązującym przepisem jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010, poz. 719) z późniejszymi zmianami. „§ 2.1.Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 9) urządzeniach przeciwpożarowych – należy przez to rozumieć […], urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, […].”

Systemy detekcji gazów palnych zaliczono do urządzeń zabezpieczających przed wybuchem, ale nie wszystkie. Aby spełniały to wymaganie, muszą spełniać funkcję zabezpieczającą przed powstaniem wybuchu. Jednym z przykładów może być hala garażowa, w której zainstalowano system detekcji propanu-butanu (LPG) załączający wentylację mechaniczną, redukującą jego stężenie. Warto zwrócić uwagę, że z kolei system detekcji toksycznego tlenku węgla (CO) w hali garażowej nie ma funkcji zabezpieczającej przed wybuchem. Tym samym nie będzie zakwalifikowany jako system pożarowy. Poniżej przykłady częstych aplikacji systemów zabezpieczenia przed wybuchem:

  • system detekcji w kotłowni gazowej sterujący elektrozaworem odcinającym,
  • detekcja amoniaku (NH3) w maszynowni zatrzymująca pracę obiektu,
  • system detekcji wodoru (H2) w ładowalni akumulatorów załączający wentylację lub wyłączający proces ładowania,
  • system detekcji metanu (CH4) w oczyszczalni ścieków sterujący wentylacją mechaniczną.

Systemy detekcji gazów – projektowanie

Wyżej wymienione rozporządzenie określa wymogi w zakresie projektowania systemów pożarowych. „§ 3.1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednio dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania”. System zabezpieczający przed wybuchem musi być objęty dokumentacją projektową wykonaną przez uprawnionego projektanta. Dodatkowo uzgodnioną z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jednocześnie wykonawca uruchomienia musi posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia m.in. art. 54 Ustawy Prawo energetyczne.

Reklama

Sklep

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

149,00 zł

Kup teraz
Ergonomia w zakładzie pracy <br> (e-book)

Ergonomia w zakładzie pracy
(e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Bezpieczna produkcja (e-book)

Bezpieczna produkcja (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

99,00 zł

Kup teraz
Promotor BHP (prenumerata)

Promotor BHP (prenumerata)

264,00 zł

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.