Reklama
Subskrypcja behapowcy.com

Stoen Operator – inwestycje w warszawską sieć elektroenergetyczną a bezpieczeństwo pracy

Stoen Operator, jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), dostarcza energię do niemal 2 mln mieszkańców Warszawy i okolic. Spółka stale inwestuje w stołeczną sieć elektroenergetyczną, a na modernizację i rozwój swojej infrastruktury w 2023 roku zamierza przeznaczyć prawie 474 mln zł.

Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym oraz nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. Nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię elektryczną, a swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy.

Rozbudowa i modernizacja warszawskiej sieci dystrybucyjnej

Stołeczny OSD konsekwentnie realizuje nie tylko własną strategię rozbudowy i modernizacji warszawskiej sieci dystrybucyjnej, ale co równie istotne – założenia Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Celem podpisanego w ubiegłym roku porozumienia przez OSD i Urząd Regulacji Energetyki jest usprawnienie rozwoju systemu dystrybucyjnego.

W ramach działań zaplanowanych w tym roku przez Stoen Operator znalazł się m.in. bardzo istotny dla rozwoju warszawskiej dzielnicy Ursus projekt kompleksowej modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Plany spółki obejmują również inwestycje w 30 km linii kablowych niskiego napięcia w rejonie dzielnic Wawer, Białołęka oraz gminy Michałowice. Stoen Operator zamierza także oddać do użytku ok. 10 km nowych linii wysokiego napięcia.

BHP podczas pracy w terenie

– Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego jesteśmy zobowiązani do utrzymania w odpowiedniej kondycji wielu różnorodnych elementów infrastruktury elektroenergetycznej. Konserwacja, jak również modernizacja poszczególnych urządzeń i obiektów często wiąże się z ryzykiem dla naszych pracowników. Wykonują oni swoje zadania w pobliżu urządzeń znajdujących się pod napięciem. Realizowane przez nich obowiązki często związane są również z ryzykiem prac wykonywanych na wysokości, w wykopach lub w ciągach jezdno-pieszych. W takich sytuacjach zapobieganie wypadkom jest dla nas najwyższym priorytetem. Posiadamy w tym zakresie odpowiednie procedury. Dodatkowo staramy się szukać nowych rozwiązań, które jeszcze bardziej ograniczą prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń podkreśla Tomasz Żuraw, Dyrektor pionu Usług Sieciowych w Stoen Operator.

Najważniejszym wskaźnikiem potwierdzającym troskę o bezpieczeństwo pracowników jest liczba wypadków przy pracy. W Stoen Operator od 10 lat wskaźnik ten jest na bardzo niskim poziomie. W tym okresie wystąpiły tylko dwa wypadki przy pracy, które dotyczyły bezpośrednio obsługi urządzeń elektroenergetycznych. Pozostałe zdarzenia miały związek z niegroźnymi kontuzjami, takimi jak skręcenia, zwichnięcia czy skaleczenia. Ten bardzo dobry wynik jest skutkiem wdrażania rozwiązań wynikających m.in. z opinii, a także propozycji przedstawianych przez pracowników spółki.

Pionierskie inicjatywy

Stoen Operator jest częścią Grupy E.ON, wiodącego międzynarodowego koncernu energetycznego. Konsorcjum obsługuje około 53 milionów klientów na 15 rynkach w Europie. Ponadto jest właścicielem ponad 1,3 mln km sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu i ciepła w całej Europie.

Kwestie BHP są dla całej Grupy E.ON niezwykle ważne. Regularnie organizowane są tematyczne warsztaty poświęcone temu aspektowi. Dodatkowo od pewnego czasu  realizowane są również szybkie kontrole z zakresu BHPiOŚ (ang. Quick Checks HSE), podczas których kultura bezpieczeństwa w E.ON jest oceniana przez zewnętrznego partnera, identyfikowane są także potencjalne ryzyka.

Od sierpnia 2021 roku te kontrole jeszcze bardziej koncentrują się na pracach serwisowych wykonywanych w terenie. Co znaczące, sytuacje potencjalnie ryzykowne zostały zidentyfikowane głównie w obszarach pracy na wysokości, bezpieczeństwa elektrycznego, ruchu drogowego, a także wykopów.

Podczas ostatnich warsztatów BHP organizowanych w ramach Grupy E.ON prezentowane były również rozwiązania, które podnoszą bezpieczeństwo pracy zespołów terenowych. Jedną z innowacji, której autorami są pracownicy Stoen Operator są pomosty do transformatorów. Są wykorzystywane do prac przeglądowych, konserwacyjnych, jak również remontowych. Pomosty są montowane w czasie budowy lub modernizacji starych transformatorów 110/15 kV. Obecnie są już one w 73 na 91 obiektów należących do Stoen Operator.

– Pomosty na transformatorach eliminują wykonywania pracy na wysokości. Dzięki nim pracownicy przeprowadzają prace serwisowe w bezpieczny sposób. Zadania serwisowe realizowane są na podstawie pisemnego polecenia. Są realizowane tylko wówczas, gdy transformatory są wyłączone z napięcia – wyjaśnia Andrzej Czarnowski, szef działu BHP w spółkach E.ON w Polsce.

– Zastosowaliśmy wszelkie możliwe zabezpieczenia – wejście na schody do transformatorów ogranicza zamykana furtka, a transformatory zewnętrzne na schodach mają dodatkową obudowę wejścia – dodaje Marcin Kulas, specjalista z działu Standaryzacji i Jakości Sieci.

Bezpieczeństwo i innowacyjność receptą na efektywną dystrybucję energii

Celem Stoen Operator jest zapewnienie klientom bezpieczeństwa dostaw energii. Od lat sukcesywnie zmniejsza średni czas przerw w dostawach energii do odbiorców. Wskaźniki SAIDI i SAIFI tego operatora – dotyczące odpowiednio średniego czasu trwania, a także częstości przerw w dostawach energii – należą do najlepszych poziomów w Polsce. Zespoły terenowe, dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu pracowników oraz zastosowaniu najwyższej klasy narzędzi specjalistycznych (w tym również z obszaru IT), sprawnie usuwają zakłócenia powodujące przerwy w dostawie energii elektrycznej. Ważnym aspektem jest również cykliczna diagnostyka i konserwacja eksploatowanych urządzeń oraz nieustanna modernizacja sieci elektroenergetycznej. Przekładają się one na wysoki poziom jej stanu technicznego. Firma niezmiennie kładzie także duży nacisk na utrzymywanie wiedzy pracowników dotyczącej BHP i stałe monitorowanie poziomu bezpieczeństwa, również pod kątem aktualnych aktów prawnych.

Źródło: Stoen Operator

Przeczytaj również: Prace wysokościowe na linii wysokiego napięcia

Galeria

Reklama

Sklep

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

149,00 zł

Kup teraz
Ergonomia w zakładzie pracy <br> (e-book)

Ergonomia w zakładzie pracy
(e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Bezpieczna produkcja (e-book)

Bezpieczna produkcja (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

99,00 zł

Kup teraz
Promotor BHP (prenumerata)

Promotor BHP (prenumerata)

264,00 zł

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.