Reklama
Subskrypcja behapowcy.com

Powołanie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 10 marca 2022 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, którą powołał Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, której zadaniem jest inicjowanie przedsięwzięć w sprawach dotyczących ochrony pracy w budownictwie oraz współpraca z zainteresowanymi tą problematyką organami, urzędami, instytucjami i organizacjami, w tym podejmowanie działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa pracy.

Podczas posiedzenia Piotr Kalbron – Przewodniczący Rady wręczył akty powołania dla Członków Rady: prof. dr hab. inż. Joanny Bzówka – Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Mariusza Czyszek – Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach, Marka Ćmiel – Dyrektora Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Katowicach, Stefana Dąbrowskiego – Przewodniczącego Okręgu Śląskiego Związku Zawodowego „Budowlani” z Katowic, Tomasza Golisa – Prezesa Zarządu Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach, Romana Karwowskiego – Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach, Rafała Łuczak – Przedstawiciela Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Elżbiety Nowickiej-Słowik – Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, Elżbiety Oczkowicz – Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Anetty Ranosz – Nadinspektora Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczył Pan Dariusz Trzcionka – członek Rady Ochrony Pracy, Przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”, członek Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

Omówiono kierunki działań zmierzających do zmniejszenia zagrożeń w środowisku pracy na terenie województwa śląskiego, a także najważniejsze problemy dotyczące ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Działalność kontrolna OIP w Katowicach

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Pan Marek Dudek przedstawił prezentację na temat działalności kontrolnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w zakresie wypadków w budownictwie, natomiast nadinspektor pracy Anetta Ranosz omówiła strategię Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie w latach 2022 – 2024, jak również działania kontrolne i prewencyjne realizowane  w sektorze budowlanym na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

W trakcie posiedzenia przedstawiono członkom Rady główne założenia 3-letniej strategii kontroli, a także prewencji w budownictwie „Budowa. STOP wypadkom!”, której celem jest zmniejszenie zagrożeń wypadkowych występujących przy wykonywaniu prac budowlanych. Systematyczne kontrole, jak również rekontrole podmiotów wykonujących prace budowlane oraz działania o charakterze profilaktycznym, będą miały za zadanie spowodować trwałą poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy na polskich budowach.

Członkowie Rady złożyli wymierne deklaracje w zakresie obszarów współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach oraz liczne propozycje podjęcia wspólnych inicjatyw: szkoleń, webinariów, poradnictwa eksperckiego, a także popularyzacji organizowanych wydarzeń poprzez strony internetowe, portale społecznościowe oraz miesięczniki i kwartalniki wydawane przez zrzeszone w Radzie organizacje.   

Po rzeczowej dyskusji oraz przyjęciu uwag i propozycji, Przewodniczący Rady Piotr Kalbron przyjął harmonogram i tematykę spotkań w 2022 r.

Źródło: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Przeczytaj również: Kontrole inspektorów pracy OIP Katowice w 2021 roku

Reklama

Sklep

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

149,00 zł

Kup teraz
Ergonomia w zakładzie pracy <br> (e-book)

Ergonomia w zakładzie pracy
(e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Bezpieczna produkcja (e-book)

Bezpieczna produkcja (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

99,00 zł

Kup teraz
Promotor BHP (prenumerata)

Promotor BHP (prenumerata)

264,00 zł

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.