Reklama
Subskrypcja behapowcy.com

Kto powinnien domagać się od pracodawcy audytu bezpieczeństwa pracy?

Audyt bezpieczeństwa to kompleksowa analiza warunków pracy oceniająca stan bezpieczeństwa i higieny pracy w danej firmie. Składa się on z wielu elementów i obszarów np. weryfikacji procesów, stanu maszyn i urządzeń, zabezpieczenia pracowników przed zagrożeniami. Niestety nadal nie jest narzędziem powszechnie stosowanym w polskich firmach, czego powinni domagać się pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne.

Audyt nie jest kontrolą, ponieważ prawidłowo opracowany wnosi do organizacji sprecyzowane zalecenia dotyczące bieżącego monitorowania bezpieczeństwa pracy w firmie i usuwania nieprawidłowości. Zakres audytu może być ustalany indywidualnie dla danego zakładu pracy. Aby udzielić rzetelnej odpowiedzi na pytanie, na jakim etapie jest dana organizacja jeśli chodzi o budowanie bezpieczeństwa dla pracowników na co dzień. Pojęcie audytu i kontroli bardzo często jest używane zamiennie, natomiast mówimy tutaj o zupełnie różnych formach.

Kontrola stanu BHP w firmie jest pierwszym zadaniem wpisanym w rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997. Pamiętajmy jednak, że służba BHP jest organem kontrolno–doradczym, a za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom odpowiada pracodawca.

Świadomość zagrożeń

Bardzo dużo mówimy o świadomości zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. O zgłaszaniu nieprawidłowości pracodawcy oraz bieżącym reagowaniu i możliwościach usuwania ich z otoczenia, aby ograniczać występowanie wypadków przy pracy. Ale ważne jest również, aby pracownicy mieli świadomość, iż wykonując danego rodzaju prace określane mianem szczególnie niebezpiecznych. tj. takie w których ryzyko wypadkowe jest większe niż przy pracach innego rodzaju ze względu na specyfikę, stosowane materiały czy warunki w których są one wykonywane, pracodawca musi spełnić szereg warunków. Jakiego rodzaju są to prace szczegółowo zostało wskazane w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ale pracodawca może uznać również inne specyficzne dla swojego zakładu pracy – mówi Karolina Garbowicz, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Wymagania BHP

Obowiązki pracodawcy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych to określenie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie nadzoru bezpośredniego. Oznacza to, że osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie, wiedzę i umiejętności jest stale obecna podczas wykonywania danych zadań przez pracowników. Jak to rozumiemy? Nie wolno wykonywać określonego rodzaju prac nawet podczas chwilowej nieobecności pracownika nadzoru. Należy zapewnić również organizacyjne i techniczne środki zabezpieczające właściwe dla rodzaju wykonywanych prac, np.:

  • asekuracja pracujących,
  • środki ochrony zbiorowej (np. balustrady),
  • środki ochrony indywidualnej (aparaty tlenowe, szelki bezpieczeństwa, urządzenia samohamowne chroniące przed upadkiem z wysokości),
  • oznakowania stref niebezpiecznych,
  • wygrodzeniu obszaru wykonywanych prac.

Jeśli chodzi o środki organizacyjne będzie to m.in. instruktaż pracowników obejmujący np.:

  • imienny podział pracy,
  • kolejność wykonywania zadań,
  • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,
  • dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych jedynie dla osób, które są upoważnione i odpowiednio poinstruowane. Jak również pozwolenie na prace.

Pamiętajmy, że przy stwierdzeniu nieprawidłowości pozwolenie można cofnąć, a prace wstrzymać do momentu spełnienia bezpiecznych warunków. Natomiast w momencie stwierdzenia przez pracowników lub współpracowników niebezpieczeństwa utraty zdrowia bądź życia. Mają oni prawo powstrzymać się od wykonywania pracy zawiadamiając o tym przełożonego, na co wskazuje art. 210 Kodeksu pracy. Bardzo ważne jest również aby pamiętać, iż zgodnie z art. 225 Kodeksu pracy należy zapewnić pracownikom asekurację. tj. aby prace przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia życia i zdrowia były wykonywane przez co najmniej 2 osoby. – podsumowuje Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Źródło: W&W Consulting

Może Cię także zainteresować: Zgłoś udział w XI Konferencji Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa

Galeria

Reklama

Sklep

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

149,00 zł

Kup teraz
Ergonomia w zakładzie pracy <br> (e-book)

Ergonomia w zakładzie pracy
(e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Bezpieczna produkcja (e-book)

Bezpieczna produkcja (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

99,00 zł

Kup teraz
Promotor BHP (prenumerata)

Promotor BHP (prenumerata)

264,00 zł

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.