Reklama
Subskrypcja behapowcy.com

Jak podejść do wypadkowości przy pracy wśród migrantów?

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2022 roku w Polsce nastąpił wzrost liczby wypadków przy pracy wśród migrantów o 15% w porównaniu do roku poprzedniego. W tym samym czasie liczba wypadków przy pracy wśród pracowników polskich spadła o 5%. Czym spowodowany jest taki stan rzeczy i jakie działania podejmować, aby zaradzić temu zjawisku?

Wzrost liczby wypadków przy pracy wśród cudzoziemców związany w dużej mierze wzrostem liczby migrantów pracujących w Polsce w ostatnich latach, ale przyczyną samych wypadków mogą być często różnice kulturowe i odmienne podejście do bezpieczeństwa pracy w innych krajach.

Różnice kulturowe a bezpieczeństwo pracy

Bariery językowe mogą utrudniać komunikację między migrantami, a ich polskimi kolegami i przełożonymi w codziennej pracy. Może to prowadzić do nieporozumień, które zwiększają  ryzyko wypadków, a także powodować dodatkowy stres i efekt wykluczenia. Oczywisty problem z językiem nie jest jednak jedynym wyzwaniem pracodawców, którzy zatrudniają pracowników z innych krajów.

Migrantom może brakować wiedzy lub świadomości na temat warunków pracy w Polsce, obowiązujących zasad bezpieczeństwa czy przepisów w zakresie BHP na różnych stanowiskach. Pracownikom przybywającym do pracy z innych państw czasem trudno zrozumieć polskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy – które nawet w stosunku do w stosunku do innych państw na terenie Unii Europejksiej są bardzo szczegółowe. Warto wiedzieć, że w każdym państwie są one inne. Jak również inny jest margines bezpieczeństwa przyjmowany w różnych miejscach na świecie. Przykładami mogą być katastrofy budowlane dużych zakładów wytwórców odzieży w Indiach czy Bangladeszu. Gdzie pracownicy sygnalizowali pęknięcia w murach budynków, lecz nie zostały powzięte należyte działania, aby zapobiec ich zawaleniu.

Nierównomierny rozwój technologiczny

– Przy zatrudnianiu migrantów warto mieć na uwadze również różnice technologiczne pomiędzy różnymi regionami globu i zjawisko tzw. technology gap (luki technologicznej). W niektórych krajach praca bywa dużo bardziej zautomatyzowana, niż w innych. Mogą pojawiać się także różnice w standardach zabezpieczeń i aktualizacji wykorzystywanych w miejscach pracy technologii – zwraca uwagę Paweł Pawlik*, członek Stowarzyszenia Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Migranci mogą też mieć określone przyzwyczajenia na danych stanowiskach pracy, które nie odpowiadają przyjętym w polskich zakładach. Na przykład sposób obsługi maszyn i urządzeń. Nieznajomość automatyzacji procesu czy też zasad bezpieczeństwa w procesach niezautomatyzowanych rodzi szereg ryzyk, takich jak:

 • samodzielne naprawy,
 • próby obejścia zabezpieczeń,
 • wejście w obszar zagrożony,
 • nieumiejętne posługiwanie się sprzętem,
 • tolerancja dla większego ryzyka.

Pracownicy z mniej rozwiniętych technologicznie regionów mogą wymagać podstawowych szkoleń w zakresie obsługi maszyn, urządzeń i precyzyjnych instrukcji w wypadku problemów ze sprzętem.

Onboarding i szkolenia BHP dla cudzoziemców

Wprowadzenie migrantów do pracy w polskich firmach rodzi wyzwania, ponieważ często nie znają oni języka polskiego w wystarczającym stopniu lub wcale. Zdarza się też, że poza macierzystym językiem nie posługują się żadnym innym. Może to utrudniać komunikację i przekazywanie informacji o zasadach bezpieczeństwa. Cudzoziemcy mogą mieć również mieć inne oczekiwania co do warunków pracy. Co może prowadzić do konfliktów z polskimi pracownikami lub przełożonymi.

Najlepsze praktyki

Aby zminimalizować ryzyko wypadków wśród migrantów, należy wdrożyć następujące najlepsze praktyki:

 • Zapewnij migrantom odpowiednie szkolenie BHP w ich ojczystym języku. Może to obejmować szkolenia dotyczące bezpiecznych praktyk pracy, zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
 • Upewnij się, że migrantom są przekazywane jasne i precyzyjne informacje o zasadach bezpieczeństwa. Informacje te powinny być przekazywane w sposób łatwy do zrozumienia dla migrantów, bez użycia fachowego słownictwa technicznego.
 • Przy wdrażaniu warto zapewnić opiekę tzw. „Buddy” – przekazać pracownika pod opiekę bardziej doświadczonej osoby, z którą w pierwszych dniach czy tygodniach nowozatrudnieni mogą komunikować się w swoim własnym języku,
 • Monitoruj wdrożenie zasad bezpieczeństwa i reaguj na wszelkie problemy. Monitorowanie wdrożenia zasad bezpieczeństwa pozwoli Ci upewnić się, że migranci ich przestrzegają i że nie ma żadnych zagrożeń.
 • Piktogramy są uniwersalnym narzędziem niewymagającym tekstu – instrukcje obrazkowe zdecydowanie lepiej sprawdzają się w międzynarodowym środowisku,
 • Utwórz system, który umożliwia migrantom zgłaszanie zagrożeń i niebezpieczeństw. System ten powinien być łatwy w użyciu i zapewniać migrantom poczucie bezpieczeństwa.
 • Zachęcaj migrantów do zgłaszania wszelkich wypadków lub incydentów. Ważne jest, aby migranci byli otwarci na zgłaszanie wypadków lub incydentów, aby można było podjąć działania korygujące.
 • Stwórz pozytywne środowisko pracy, w którym migranci czują się komfortowo i bezpiecznie. Pozytywne środowisko pracy pozwoli migrantom łatwiej przystosować się do nowej kultury pracy.
 • Szanuj kulturę migrantów. Pamiętaj, że migranci pochodzą z różnych kultur i mają różne wartości. Szanuj ich kulturę i ich sposób myślenia.

Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy

Może Cię także zainteresować: Jak zapewnić bezpieczne warunki pracy nauczycielom?

Galeria

Reklama

Sklep

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

149,00 zł

Kup teraz
Ergonomia w zakładzie pracy <br> (e-book)

Ergonomia w zakładzie pracy
(e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Bezpieczna produkcja (e-book)

Bezpieczna produkcja (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

99,00 zł

Kup teraz
Promotor BHP (prenumerata)

Promotor BHP (prenumerata)

264,00 zł

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.