Reklama
Subskrypcja behapowcy.com

Podsumowanie konferencji „Bezpieczeństwo Pracy na Śląskich Budowach”

25 sierpnia 2022 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach z inicjatywy Piotra Kalbrona – Okręgowego Inspektora Pracy zorganizowana została konferencja „Bezpieczeństwo Pracy na Śląskich Budowach”.

Konferencja „Bezpieczeństwo Pracy na Śląskich Budowach” zrealizowana została w ramach rozpoczętej w styczniu 3-letniej strategii kontroli i prewencji PIP w budownictwie. Jej celem jest zmniejszenie zagrożeń wypadkowych występujących przy wykonywaniu prac budowlanych. „Szanuj życie, siebie nie odbudujesz” – to hasło kampanii, które było również mottem zorganizowanej konferencji.

Rozpoczęcie konferencji

Konferencję rozpoczął Okręgowy Inspektor Pracy Piotr Kalbron. W swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał, że Państwowa Inspekcja Pracy dostrzegając liczne zagrożenia, a także ograniczoną skuteczność działań o charakterze represyjnym podejmuje oprócz prowadzonych czynności kontrolnych, liczne przedsięwzięcia o charakterze promocyjno-informacyjnym, czego przykładem jest realizowana kampania „Budowa. STOP wypadkom!”.

„Celem naszych działań jest zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie. Zwłaszcza zagrożeń związanych z pracą na wysokości, w wykopach, jak również przy obsłudze maszyn budowlanych. Naszym celem jest także budowanie zaangażowania grup docelowych w działania na rzecz poprawy standardów bhp. Ważna jest popularyzacja i podnoszenie wiedzy z zakresu stosowania środków ochrony zbiorowej, upowszechnienie informacji na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej tam, gdzie zabezpieczenia zbiorowe nie mogą być zastosowane, a także promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie” – mówił w swym wystąpieniu Piotr Kalbron.

Wystąpienia

W pierwszej części konferencji prelegenci wygłosili referaty przedstawiające zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej. Marek Dudek – p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach przedstawił prezentację nt. „Analizy zagrożeń na śląskich budowach”. Magdalena Macha – Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego zapoznała uczestników z prezentacją pt. „Kontrole terenu budowy przez organy nadzory budowlanego”. Marek Ćmiel – Dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach przedstawił prezentację pt. „Rola Urzędu Dozoru Technicznego w zapewnieniu bezpieczeństwa na budowach”. Roman Karwowski – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach przedstawił prezentację pt. „Budowanie kultury bezpieczeństwa pracy na budowie”, natomiast dr. inż. Bartłomiej Grzesik – Pełnomocnik Dziekana do spraw BHP na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w swym wystąpieniu mówił „O bezpieczeństwie w budownictwie w ujęciu akademickim”. Panel wykładowy zakończony został wystąpieniem Anny Bagińskiej – Kierownik ds. BHP Regionu Budimex S.A. na temat „Przeglądu typowych i nietypowych zabezpieczeń BHP zastosowanych przez Budimex S.A.”.

Reklama

Sklep

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

149,00 zł

Kup teraz
Ergonomia w zakładzie pracy <br> (e-book)

Ergonomia w zakładzie pracy
(e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Bezpieczna produkcja (e-book)

Bezpieczna produkcja (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

99,00 zł

Kup teraz
Promotor BHP (prenumerata)

Promotor BHP (prenumerata)

264,00 zł

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.