Reklama
Subskrypcja behapowcy.com

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

Czym jest kultura BIOZ? W jaki sposób można ją kształtować podczas pracy na placu budowy, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników?

Bezpieczeństwo jest naturalną, a także egzystencjalną potrzebą każdego człowieka. Człowiek od początku swego istnienia musiał stawić czoła różnorodnym zagrożeniom. Było to bardzo widoczne w obszarze budownictwa. Budowlane środowisko pracy jest dla człowieka swego rodzaju środowiskiem nienaturalnym, wytworzonym przez ludzi. Aktywność budowlana powoduje pojawienie się wielu czynników, które mogą negatywnie oddziaływać na człowieka – pracownika i zdaniem praktyków należy je kształtować. We współczesnym świecie słowo „kształtowanie” traktowane jako „wpływanie na coś w celu osiągnięcia określonego celu” nabiera coraz większego znaczenia. W szczególności dotyczy to obszaru, jakim jest budownictwo i bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy (BIOZ) na budowach.

  • jak wyglądają statystyki dotyczące wypadków przy pracy w sektorze budowlanym,
  • na czym polega kultura BIOZ,
  • jakie czynniki kształtują kulturę BIOZ.

Budowa z jednej strony jest miejscem, w którym powstają obiekty budowlane, w którym pracownicy budowlani przy użyciu materiałów i sprzętu budują obiekt. Zaś z drugiej jest formą organizacji, która buduje własną kulturę obejmującą postawy, wartości i normy zachowań wspólne dla wszystkich pracowników budowy.

Zarówno pracownicy budowlani, jak i używane przez nich materiały, maszyny i urządzenia mogą powodować zagrożenia, a co za tym idzie ‒ utratę bezpieczeństwa budowy. Dlatego też kształtowanie odpowiednich, bezpiecznych warunków pracy staje się zagadnieniem co najmniej pilnym, a bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia (BIOZ) na budowie należy traktować priorytetowo i ujmować jako ogół warunków, które należy tworzyć i przestrzegać w taki sposób, aby wszystkie osoby przebywające na budowie czuły się bezpiecznie.

Przeczytaj również: Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych

Jakie czynniki mają wpływ na bezpieczeństwo podczas budowy?

Duże znaczenie w utrzymaniu bezpieczeństwa budowy ma kultura bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (kultura BIOZ) panująca na budowie w trakcie przebiegu procesu budowlanego, która jest wypadkową kultur wszystkich pracowników biorących udział w procesie. Przy czym należy pamiętać, że pracownicy budowlani zmieniają się wraz z postępem robót i reprezentując swoją własną kulturę, „wchodzą” i „budują” kulturę budowy.

W takim podejściu kulturę BIOZ należy traktować jako zestaw wartości obowiązujących pracowników budowy kreujących określone wzorce zachowań. Kreowanie określonego obrazu bezpiecznej budowy jest działaniem mającym duży wpływ na kształtowanie kultury BIOZ na budowie. W takim przypadku kultura BIOZ staje się wynikiem indywidualnych, a także zbiorowych wartości, cech, spostrzeżeń, kompetencji i wzorów zachowań determinujących zaangażowanie pracowników biorących udział w procesie budowlanym na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kultura bezpieczeństwa określa, jaki jest stosunek ludzi do ryzyka, a także bezpieczeństwa.

Budowy z wysokim poziomem kultury BIOZ charakteryzują się systemem komunikacji opartym na prawdziwym zaufaniu, dostrzeganiu wagi zagadnień bezpieczeństwa i poszanowaniu działań prewencyjnych, uwzględniającym zaangażowanie zarówno kierownictwa budowy/kierownictwa robót, jak i ich pracowników w działania na rzecz BIOZ i dzięki temu stają się kluczowym czynnikiem kształtowania kultury BIOZ na danej budowie.

Kulturę BIOZ na budowie należy oceniać poprzez analizę postaw, jak również zachowań pracowników budowy, które są uzależnione od przyjętego systemu wartości i przekonań.

Zachowania ludzi w dużej mierze determinują bowiem aktualny i przyszły stan bezpieczeństwa budowy. Najistotniejszą kwestią związaną z zapobieganiem szkodom, a także ich minimalizacją jest umiejętność dostrzegania istniejących zagrożeń, podejmowania działań je minimalizujących i jednocześnie uświadamiania sobie powodowanych przez nie potencjalnych skutków.

Bezpieczeństwo pracy na budowie jest działalnością zmierzającą do zabezpieczenia pracownika przed wypadkiem (lub ewentualnym zagrożeniem) w pracy. Jest ona realizowana poprzez stosowanie różnych środków technicznych, bezpieczną organizację pracy, a także kształtowanie bezpiecznych zachowań ludzkich w pracy, z uwzględnieniem rodzaju i nasilenia występujących potencjalnych zagrożeń wypadkowych.

Reklama

Sklep

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

149,00 zł

Kup teraz
Ergonomia w zakładzie pracy <br> (e-book)

Ergonomia w zakładzie pracy
(e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Bezpieczna produkcja (e-book)

Bezpieczna produkcja (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

99,00 zł

Kup teraz
Promotor BHP (prenumerata)

Promotor BHP (prenumerata)

264,00 zł

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.