49. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Rozwiązania skierowane na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia pracowników można już zgłaszać do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. W Konkursie mogą wziąć udział pracownicy i pracodawcy reprezentujący każdy rodzaj przedsiębiorstwa, a także uczelnie, instytuty naukowe, instytucje i organizacje – wszyscy, którzy działają na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy i jakości życia w pracy.

Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań, a także opracowania i upowszechniania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

 • ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, w tym szczególnie czynniki rakotwórcze;
 • możliwości psychofizycznych pracowników, w tym osób starszych,a także osób z niepełnosprawnościami.

Przedmiotem wniosków konkursowych mogą by rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz przedsięwzięcia edukacyjne i upowszechniające, a także opracowania naukowe, których zastosowanie umożliwi poprawę warunków pracy, w tym rozprawy doktorskie i prace magisterskie.

W poprzednich edycjach Konkursu nagrodzono i wyróżniano rozwiązania mające zastosowanie w wielu różnych sektorach gospodarki, takich jak np. górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz transport, a także w sektorze usług, edukacji, opieki zdrowotnej i działalności naukowej i technicznej.

Wnioski konkursowe będą przyjmowane do 10 lipca 2023 r.

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe, wyróżnienia, dyplomy, a także listy gratulacyjne.

Ocena wniosków i uroczystość wręczenie nagród nastąpi do 31 grudnia 2023 r.

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z:

 • Naczelną Organizacją Techniczną (FSNT),
 • Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Infrastruktury,
 • Ministerstwem Rozwoju i Technologii,
 • Państwową Inspekcją Pracy,
 • Urzędem Dozoru Technicznego,
 • Ministerstwem Zdrowia,
 • Wyższym Urzędem Górniczym,
 • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Business Centre Club,
 • Konfederacją Lewiatan,
 • Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Związkiem Rzemiosła Polskiego,
 • Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”,
 • Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych,
 • Forum Związków Zawodowych
 • i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP.

Źródło: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Może Cię także zainteresować: Budownictwo XXI wieku tematem tegorocznej edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy

Galeria

Reklama

Sklep

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

149,00 zł

Kup teraz
Ergonomia w zakładzie pracy <br> (e-book)

Ergonomia w zakładzie pracy
(e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Bezpieczna produkcja (e-book)

Bezpieczna produkcja (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

99,00 zł

Kup teraz
Promotor BHP (prenumerata)

Promotor BHP (prenumerata)

264,00 zł

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.