Reklama
Konferencja Kobiety w BHP

Poznaliśmy laureatów 2. edycji zestawienia „Najlepsi w bezpieczeństwie 2023”

W 2023 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym została przeprowadzona 2. edycja rankingu przedsiębiorstw pn. „Najlepsi w bezpieczeństwie”. Na koniec roku poznaliśmy finalistów, czyli 50 przedsiębiorstw o najwyższym poziomie zintegrowanego wskaźnika procesów zarządzania BHP.

Działania zwiększające świadomość z zakresu problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz promujące tematykę bezpieczeństwa pracy są realizowane przez Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym  Instytucie Badawczym wielokierunkowo. Poza upowszechnianiem wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych oraz inspirowaniem przedstawicieli przedsiębiorstw do budowania bezpiecznych warunków pracy z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki, Instytut skupia się m.in. na promowaniu przedsiębiorstw, dla których najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa pracy są wpisane w cele szczegółowe wszystkich realizowanych procesów. Najnowszym projektem Instytutu z tego zakresu jest zestawienie „Najlepsi w bezpieczeństwie”. Celem tej inicjatywy jest nie tylko zwracanie uwagi na znaczenie oceny skuteczności realizowanych procesów zarządzania bezpieczeństwem  higieną pracy w przedsiębiorstwach dla poprawy bezpieczeństwa pracy, ale także identyfikowanie i wyróżnianie firm o najwyższym poziomie  ocenie skuteczności procesów zarządzania bhp.

Zestawienie ma charakter otwarty i mogą w nim bezpłatnie uczestniczyć wszystkie przedsiębiorstwa działających na terenie Polski, zatrudniające więcej niż 10 pracowników. O zakwalifikowaniu się do finałowej pięćdziesiątki decyduje wyłącznie wynik oceny przeprowadzonej z wykorzystaniem autorskiego narzędzia pn. „Zintegrowany Wskaźnik Procesów Zarządzania BHP”, opracowanego przez specjalistów z Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB [1].

Jakie wskaźniki brano pod uwagę podczas oceny?

W ocenie uwzględnione zostały różne zestawy kryteriów pomiaru, w tym wskaźniki jakościowei ilościowe, wskaźnik kategorii ryzyka [2] oraz wskaźnik awarii i anomalii (oparty na liczbie niepożądanych zdarzeń w przedsiębiorstwie). Wybór wskaźników jakościowych oparto na listach kontrolnych [3] bazujących przede wszystkim na procesach:

 • komunikowania się i konsultowania,
 • zapewnienia wiedzy i podnoszenia świadomości pracowników,
 • identyfikacji ryzyka i szans dla systemu zarządzania bhp oraz dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
 • aktywnego i reaktywnego monitorowania bhp,
 • reagowania na dysfunkcje systemu,
 • monitorowania zdrowia pracowników,
 • przeglądu wykonywanego przez najwyższe kierownictwo.

Wskaźniki ilościowe

Z kolei wiodące wskaźniki ilościowe wyznaczane zostały w oparciu o procentowe dane dostępne w przedsiębiorstwie dotyczące:

 1. pracowników zgłaszających problemy związane z warunkami pracy;
 2. reakcji na zgłoszenia dotyczące zauważonych niezgodności i problemów związanych z warunkami pracy;
 3. zrealizowanych działań w zakresie systemu zarządzania bhp;
 4. wyeliminowanych lub ograniczonych zagrożeń dla działania systemu zarządzania bhp;
 5. zakończonych ocen ryzyka i wdrożonych działań wynikających z tych ocen;
 6. personelu przeszkolonego w zakresie reagowania i koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych;
 7. celów w zakresie bhp osiągniętych zgodnie z planem;
 8. wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 9. chorób pracowników,
 10. pracowników objętych bieżącymi programami ochrony zdrowia i promocji zdrowia [4].

Laureaci

W 2. edycji rankingu przedsiębiorstw, przeprowadzonej w 2023 r., zaproszenie do udziału w ocenie otrzymało 781 firm z całej Polski. Spośród tej liczby do zestawienia „Najlepsi w bezpieczeństwie 2023” zakwalifikowano 50 przedsiębiorstw o najwyższym poziomie zintegrowanego wskaźnika procesów zarządzania BHP.

W rankingu pięć najwyższych ocen uzyskały firmy:

 • Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A.
 • Grupa Żywiec Sp. z o.o. Browar w Elblągu
 • NM Polska Sp. z o.o. (Grupa Velux)
 • ProElite Sp. z o. o.
 • PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn

Lista wszystkich laureatów 2. edycji zestawienia jest dostępna na stronie www.ciop.pl/najlepsiwbezpieczenstwie.

Nabór do kolejnej edycji zestawienia rozpocznie się już we wrześniu 2024 r.

Zestawienie jest przygotowywane w ramach programu wieloletniego „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy” (VI etap, okres realizacji: lata 2023–2025), finansowanego w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (zadanie pt. „Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie poprawy warunków pracy poprzez organizowanie funkcjonowania struktur sieciowych CIOP-PIB”). Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.


[1] Pęciłło-Pacek M.,  Galwas-Grzeszkiewicz M., Krzyśków B. i in. (2022). Wspomaganie oceny skuteczności procesów zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy (niepublikowane sprawozdanie z 3. etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” V etap, okres realizacji: lata 2020-2022)

[2] Wskaźnik kategorii ryzyka wyliczany zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1205, z późn. zm.)

[3] Opracowanych na podstawie wymagań normy 45001:2018 dotyczącej systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

[4] Pęciłło M.: Ocena procesów zarządzania bhp – aspekty teoretyczne. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1/2022

Źródło: CIOP-PIB

Przeczytaj również: 10 pomysłów na BHP w korporacji

Galeria

Reklama
dlaSpecjalistow.pl

Sklep

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

149,00 zł

Kup teraz
Ergonomia w zakładzie pracy <br> (e-book)

Ergonomia w zakładzie pracy
(e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Bezpieczna produkcja (e-book)

Bezpieczna produkcja (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

99,00 zł

Kup teraz
Promotor BHP (prenumerata)

Promotor BHP (prenumerata)

264,00 zł

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.