Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach na Targach BHP

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym 8 marca 2023 r. rozpoczęły się Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej. W pierwszym dniu wydarzenia Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zorganizował konferencję pt. „Czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy – rola i zadania Państwowej Inspekcji Pracy”.

„Każde, nawet najmniejsze działanie zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pracy jest działaniem w słusznej sprawie. Istnieje wiele czynników, które bądź to negatywnie oddziałują na nasze zdrowie, bądź też stwarzają ryzyko odniesienia urazu, a w skrajnych przypadkach prowadzą do śmierci. Celem nadrzędnym winno być zorganizowanie pracy w sposób zapewniający zachowanie zdrowia pracownika. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wprowadzono lub zmodyfikowano szereg przepisów w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru i kontroli warunków pracy jest zobowiązana do egzekwowania przestrzegania tych przepisów. Nie należy jednak zapominać, że przepisy te wprowadzono celem ochrony życia i zdrowia człowieka, i to jego dobro powinniśmy mieć przede wszystkim na uwadze” – powiedział Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron, witając uczestników konferencji „Czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy – rola i zadania Państwowej Inspekcji Pracy”.

Tematem wystąpień inspektorów pracy były zagrożenia występujące podczas prac związanych m.in. z obsługą serwisową pojazdów z napędem elektrycznym oraz usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Omówiono również potencjalne niebezpieczeństwa pracy z materiałami niebezpiecznymi w środowisku zagrożonym wybuchem. Przedstawiono także informacje dotyczące wypadków przy pracy, jakie zostały zbadane przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Gościem konferencji był Piotr Pyzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Udział OIP Katowice w Targach BHP

Jednym z wystawców podczas targów jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach. Na przygotowanym stoisku pracownicy informują gości targów o prowadzonych działaniach oraz rozdają materiały edukacyjne i promocyjne. Inspektor pracy udziela zainteresowanym porad prawnych związanych z technicznym bezpieczeństwem pracy, kwestią legalności zatrudnienia czy dotyczących interpretacji prawa pracy.

20. Jubileuszowe Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej w Katowicach odbywają się w dniach 8-9 marca 2023 r. Jest to okazja do zapoznania się z nowościami i osiągnięciami firm z branży bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. To również źródło informacji o najnowszych technologiach i produktach oraz aktualnej sytuacji na rynku. Wydarzenie skierowane jest do pracowników służb BHP, specjalistów, handlowców czy właścicieli przedsiębiorstw oraz wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w środowisku pracy. 

Źródło: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Przeczytaj również: CIOP-PIB: Miejsce pracy może chronić przed zachorowaniem na depresję

Produkty

Loading...

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.