Reklama
Subskrypcja behapowcy.com

Metody ograniczenia lub likwidacji wpływu czynników niebezpiecznych

W kolejnym artykule poruszającym tematykę czynników szkodliwych w środowisku pracy skupiamy się na metodach ograniczenia lub likwidacji ich wpływu na pracowników. Czy można całkowicie wyeliminować czynniki niebezpieczne w miejscu pracy?

1. Eliminacja u źródła (ma oczywiście pierwszeństwo przed innymi metodami), poprzez:

 • dobór odpowiednich procesów technologicznych,
 • dobór odpowiednich nośników energii i procesów spalania,
 • dobór odpowiednich maszyn, urządzeń i środków transportu,
 • dobór takich surowców i prefabrykatów, które są nieszkodliwe lub mało szkodliwe dla zdrowia człowieka,
 • dobór odpowiednich zabezpieczeń ograniczających działanie na człowieka dużych lub niebezpiecznych energii (prądu elektrycznego, promieniowania itd.),
 • hermetyzację procesów technologicznych,
 • stosowanie różnego typu osłon itp.

2. Przygotowanie ergonomicznych stanowisk pracy poprzez dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji – z uwzględnieniem zmniejszenia jej uciążliwości. Dotyczy to zwłaszcza pracy monotonnej i w ustalonym z góry tempie, poprzez dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników.

Ograniczenie oddziaływania czynników niebezpiecznych

3. Ograniczenie oddziaływania czynników poprzez odsunięcie pracownika z obszaru ich oddziaływania, stosując w szczególności:

 • automatyzację (zdalne sterowanie) i robotyzację (zastąpienie człowieka przez roboty),
 • optymalne rozmieszczenie stanowisk pracy względem źródeł groźnych czynników,
 • rotację pracowników, a także skrócenie czasu ich przebywania na zagrożonym stanowisku.

4. Ograniczenie wpływu tych czynników przede wszystkim poprzez zastosowanie ochron zbiorowych, poprzez:

 • stosowanie środków uniemożliwiających przenikanie emitowanych czynników na stanowiska pracy,
 • stosowanie różnego typu barierek ochronnych itp.

Ochrony zbiorowe powinny mieć oczywiście priorytet przed środkami ochrony indywidualnej.

5. Ograniczenie wpływu czynników na zdrowie pracownika przez stosowanie ochron indywidualnych, a w szczególności poprzez:

 • właściwy dobór, prawidłowe stosowanie, a także odpowiednią konserwację,
 • wycofanie ich z użycia, oczywiście zgodnie z instrukcją producenta.

6. Ograniczenie zagrożeń przez właściwe zachowanie ludzi, w tym przede wszystkim poprzez:

 • zachowanie szczególnej uwagi i ostrożności,
 • zachowanie czystości i porządku w miejscu pracy,
 • właściwą organizację pracy,
 • prowadzenie wymaganych szkoleń, również z dziedziny BHP,
 • przestrzeganie wymagań instrukcji stanowiskowych, dokumentacji techniczno-ruchowej, a także przyjętych procedur,
 • stosowanie się przez pracowników do znaków i sygnałów bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie norm podnoszenia i przenoszenia ciężarów,
 • włączanie pracowników do działań w zakresie usprawnienia własnego stanowiska pracy,
 • wyrabianie postawy zaangażowania i pozytywnych motywacji do pracy,
 • podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej w zakresie metod kształtowania stosunków międzyludzkich,
 • opracowanie przejrzystych regulaminów wynagradzania oraz karania pracowników,
 • higieniczny tryb życia.

Czytaj także: Podział czynników środowiska pracy

Reklama

Sklep

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

Bezpieczna praca spawacza (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 2 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 3 (album)

149,00 zł

Kup teraz
101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

101 dobrych praktyk BHP. Tom 4 (album)

149,00 zł

Kup teraz
Ergonomia w zakładzie pracy <br> (e-book)

Ergonomia w zakładzie pracy
(e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Bezpieczna produkcja (e-book)

Bezpieczna produkcja (e-book)

59,00 zł

Kup teraz
Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

Wypadki w zakładach produkcyjnych. Case study.

99,00 zł

Kup teraz
Promotor BHP (prenumerata)

Promotor BHP (prenumerata)

264,00 zł

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.