VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OSPS BHP w Iławie

Podczas Zjazdu Delegatów OSPS BHP wybrane zostały nowe władze Zarządu Głównego OSPS BHP oraz skład Głównej Komisji Rewizyjnej.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w Iławie rozpoczął się od przywitania delegatów i zaproszonych gości przez Prezesa Zarządu Głównego OSPS BHP Elżbietę Bożejewicz. W wyniku jawnego głosowania na Przewodniczącego Zjazdu wybrano Pawła Kanię. 

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie sprawozdań za okres minionej kadencji:
– Zarządu Głównego,
– Głównej Komisji Rewizyjnej,
– Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Podczas Zjazdu Delegaci ustalili nowy Statut OSPS BHP, Regulamin Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, Głównej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Ordynacji Wyborczej, Zasad Etyki Członka OSPS BHP.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy – wybór nowego Zarządu Głównego

Po przerwie przystąpiono do wyboru nowych władz na kadencje 2023–2027.

Funkcje Prezesa Zarządu Głównego będzie pełnił Józef Witczak.

Członkami Zarządu Głównego zostali wybrani:

Paweł Kania  – Wiceprezes Zarządu Głównego 
Michał Chłopecki – Wiceprezes Zarządu Głównego 
Anna Matusiak – Skarbnik Zarządu Głównego
Wioleta Olejnik – Sekretarz Zarządu Głównego

Iwona Pietraszewska –  Członek Zarządu Głównego 
Monika Michalczuk – Członek Zarządu Głównego
Justyna Bednarczyk – Członek Zarządu Głównego
Paweł Rozowski – Członek Zarządu Głównego
Cezary Koczorski – Członek Zarządu Głównego
Grzegorz Dudarski – Członek Zarządu Głównego
Adrian Zagrajek – Członek Zarządu Głównego

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Marek Nościusz  – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej        
Radosław Pych – Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
Kamilla Pękalska – Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej                     
Justyna Izak-Bialikiewicz –  Członek Głównej Komisji Rewizyjnej 
Aleksandra Megger– Członek Głównej Komisji Rewizyjnej                  
Dariusz Okraska – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej                          
Kazimierz Zawalonka – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Źródło: OSPS BHP

Przeczytaj również: Nowy Zarząd Oddziału OSPS BHP Katowice Przemysł-Górnictwo

Produkty

Loading...

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.