+48 728 494 140 ewa@behapowcy.com

Co ile lat szkolenia okresowe?

Wielu przedsiębiorców zatrudniających pracowników zastanawia się nad tym jak często szkolić swoją kadrę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli tzw. BHP? Stosownie do art. 2373 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z...