„Osoby 50+ na rynku pracy: możliwości i ograniczenia” – raport Koalicji

Dziewiąta edycja raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce” pokazuje opinię pracodawców na temat osób 50+ oraz sytuację i doświadczenia pracowników w tym wieku na rynku pracy.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję Danae w lipcu i sierpniu 2022 r. Techniką wywiadów online CAWI zbadano opinię i doświadczenia 930 osób po 50. roku życia (679 pracujących i 251 niepracujących). Dodatkowo przeprowadzono 7 wywiadów telefonicznych TDI na pracodawcach zatrudniających osoby po 50+.

– Pracownicy 50+ w oczach pracodawców są postrzegani jako osoby odznaczające się szacunkiem do pracy i miejsca zatrudnienia. Jak pokazuje badanie, jest to grupa, która często rozpoczynała pracę po zakończeniu edukacji i osoby z tej grupy nadal pracują w tym samym miejscu. Aż 67 proc. respondentów 50+ nadal chce pozostać w tej samej firmie. Coraz więcej pracodawców postrzega zatrudnianie osób z tak długim stażem w jednej firmie wraz z młodszym pokoleniem jako szansę na efektywne zróżnicowanie zespołu i wzajemną wymianę wiedzy – mówi Marta Wojewnik, dyrektor zarządzająca CWS Workwear, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Co więcej, osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego planują dalej pracować, w większości chcą kontynuować zatrudnienie w obecnym miejscu pracy na tym samym stanowisku.

– Decyzję o przejściu na emeryturę dokładnie w wieku emerytalnym podjęło 68,2 proc. osób, którym przyznano to świadczenie w 2021 r. , natomiast pozostałe emerytury przyznane w tym roku to świadczenia dla osób, które odłożyły w czasie moment przejścia na emeryturę – mówi Bartosz Gaca, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Wyniki badania wskazują, że jednym z ograniczeń w kontynuowaniu zatrudnienia wśród osób 50+ jest ich stan zdrowia. Respondenci najczęściej skarżyli się na bóle kręgosłupa. Informacje te znajdują swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych związanych z absencją chorobową.

Wybrane zagadnienia badawcze

  • Opinia pracodawców na temat pracowników w wieku 50+,
  • Sytuacja i doświadczenia osób 50+ na rynku pracy,
  • Stosunek do nowych technologii,
  • Częstotliwość i jakość szkoleń bhp,
  • Zagrożenia psychospołeczne,
  • Zdrowie,
  • Benefity pracownicze,
  • Plany zawodowe.

Pobierz raport >>

Termin realizacji badania: lipiec/sierpień 2022

Lokalizacja: cała Polska

Próba: 930 osób po 50. roku życia (679 pracujących i 251 niepracujących) badanych techniką wywiadów online CAWI. Dodatkowo przeprowadzono 7 wywiadów telefonicznych TDI na pracodawcach zatrudniających osoby po 50. roku życia.

Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy

Przeczytaj również: Choroby zawodowe

Produkty

Loading...

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.