+48 728 494 140 ewa@behapowcy.com

Ocena Ryzyka Zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu aspektów pracy, a w tym na stwierdzeniu czy w danym zawodzie występują zagrożenia, które mogą być przyczyną urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika. Ocena ta pozwala także zweryfikować czy niebezpieczeństwa te da się wyeliminować oraz stwierdzić jakie działania powinny być podjęte by ograniczyć ryzyko zawodowe lub całkowicie uniknąć zagrożeń.

 

Usługi BHP dla firm

Jako firma zajmująca się bezpieczeństwem i higieną pracy podejmuje się sporządzania ocen ryzyka zawodowego. Sporządzamy potrzebna dokumentację dla wszystkich stanowisk w firmie, a ocenę sporządzamy według wymagań polskiej normy PN-N-18002, która oficjalnie została uznana przez PiP. Ponadto proponujemy usprawnione rozwiązania organizacyjne i techniczne, które pozwolą na częściowe lub całkowite wyeliminowanie zagrożeń związanych z danym środowiskiem pracy.

Przeprowadzona przez nas ocena ryzyka zawodowego pozwoli stworzyć bezpieczne miejsce pracy, a także ochronić zdrowie i życie Twoich pracowników!

Ocena ryzyka zawodowego powinna zostać przeprowadzona:

  • podczas tworzenia nowych stanowisk pracy
  • w momencie wprowadzania zmian organizacyjnych
  • po każdym wypadku w pracy
  • w przypadku zastosowania środków, które ograniczają narażenie pracownika na niebezpieczeństwa

 

Każda ocena ryzyka zawodowego zostanie przez nas sporządzona kompleksowo i rzetelnie. Pomożemy Państwu stworzyć bezpieczne środowisko pracy oraz zapewnić odpowiednią ochotne zatrudnianym przez Państwo pracownikom.

Zapraszamy do kontaktu!