„Promotor BHP” nr 4-5/2022

Głównym tematem najnowszego wydania „Promotora BHP” jest praca na wysokości. W numerze 4-5/22 można również znaleźć artykuły o: pyle na placach budowy, ryzyku zawodowym, chorobach zawodowych, szczepieniach ochronnych, badaniach nieniszczących, ochronie pracowników przed UV, rękawicach do ochrony przed przecięciem, ergonomii na stanowisku pracownika magazynu, pożarach tłuszczów, ochronie przeciwpożarowej w placówkach oświatowych, wpływie tańca na osoby w wieku produkcyjnym.

Czasopismo „Promotor BHP” nr 4-5/2022 w wersji online znajdziesz w sekcji „BHP online”. Czytaj wydanie elektroniczne

Temat numeru

Praca na wysokości a obowiązki BHP

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Jakie środki ochrony należy stosować podczas wykonywania tego rodzaju prac i jak zapobiec wypadkom na wysokości?

Marek Złoto

Bezpieczeństwo pracy

Stop cichemu i przebiegłemu zabójcy na budowie

Pył jest jednym z zagrożeń, które występuje m.in. na placach budowy i w zakładach przemysłowych. Często jego szkodliwy wpływ na zdrowie i życie pracowników jest pomijany lub bagatelizowany. Co zrobić, żeby zmniejszyć zapylenie podczas pracy?

Iwona Płodzień

Jak informować o ryzyku zawodowym?

Informacja o ryzyku zawodowym powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami prawnymi. Jak przygotować zakres informacji, z którymi po zakończonym procesie oceny ryzyka powinien zostać zapoznany pracownik?

Paweł Szczepański

Choroby zawodowe

Choroba zawodowa musi być wymieniona w wykazie chorób zawodowych. Spowodowały ją szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy. Jak postępować w przypadku jej wystąpienia?

Waldemar Walkiewicz

Szczepienia ochronne zalecane pracownikom

Szczepienia ochronne stanowią jeden z elementów walki z chorobami zakaźnymi. Przedstawiamy, jakie wyróżniamy rodzaje szczepionek, oraz jakie podstawy prawne są związane ze szczepieniem pracowników.

Małgorzata Paszkowska

Badania NDT wykorzystywane w ocenie stanu technicznego ustrojów nośnych UTB

Jak prawidłowo ocenić stan techniczny urządzenia? Przedstawiamy rodzaje badań nieniszczących, które są wykorzystywane w ocenie ustrojów nośnych urządzeń transportu bliskiego.

Tomasz Borth, Aleksander Baranowski

Produkty

Loading...

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.