Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

26.03.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii z 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Zastąpiło ono obowiązujące rozporządzenie o tym samym tytule, wydane 28.03.2013 r. przez Ministra Gospodarki. Przedstawiamy zmienione przepisy.

Nowe Rozporządzenie w § 4 zobowiązuje pracodawcę do opracowania dla każdego urządzenia energetycznego instrukcji eksploatacji, zawierającej informacje niezbędne do jego bezpiecznej obsługi. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych musi zawierać:

  1. Charakterystykę urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych.
  2. Opis w niezbędnym zakresie: układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań.
  3. Zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem w języku polskim.
  4. Opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia.
  5. Zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych.
  6. Wymagania w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów.
  7. Wymagania w zakresie bhp oraz przepisów przeciwpożarowych dla danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych.
  8. Identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych oraz zasady postępowania pozwalające na eliminację podanych zagrożeń.
  9. Organizację prowadzenia prac eksploatacyjnych.
  10. Wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznyc...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną prenumeratą. Dowiedz się, dlaczego warto wykupić subskrypcję.
zaloguj się zarejestruj się

Produkty

Loading...

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.