Konferencja PIP o obecnych i przyszłych wyzwaniach dla inspekcji pracy

„Inspekcja pracy a wyzwania przyszłości” – pod takim tytułem odbyła się 27 i 28 października 2022 roku w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Wydarzenie skupiło  przedstawicieli inspekcji pracy z państw członkowskich UE oraz przedstawicieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy (IALI), Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA), Międzynarodowej Organizacji Pracy, Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Podczas spotkania zastanawiano się nad bieżącymi i przyszłymi wyzwaniami rynku pracy, było ono też okazją do wymiany doświadczeń związanych z działalnością kontrolną i prewencyjną w Europie i na świecie.

Konferencję „Inspekcja pracy a wyzwania przyszłości” otworzyli Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko oraz przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy Ho Siong Hin. Następnie szefowa inspekcji odczytała list od Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek, która podkreśliła znaczenie nowatorskich rozwiązań przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa i jakości warunków pracy.

Prelekcje przewidziane w programie konferencji dzieliły się na dwa bloki tematyczne: doświadczenia krajowych inspekcji pracy w kontekście aktualnych i przyszłych wyzwań świata pracy oraz rekomendacje i wsparcie ze strony organizacji i instytucji międzynarodowych.

Temat telepracy

Pierwszego dnia część merytoryczną rozpoczęła Maria Fernanda Ferreira Campos, inspektor generalny z Urzędu ds. Warunków Pracy w Portugalii. Przybliżyła kwestie związane z telepracą, a także zaprezentowała podejście do tematu portugalskich służb bhp i inspekcji pracy. O wyzwaniach stojących przed inspektorami pracy w Irlandii w związku ze wzrostem powszechności pracy w formule hybrydowej opowiedział Mark Cullen, zastępca dyrektora wykonawczego irlandzkiego Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa.

Następnie Katarzyna Łażewska-Hrycko mówiła o automatyzacji, robotyzacji i algorytmizacji procesów pracy. O tym, jak korzystanie z nowych technologii przez zakłady wpływa na poprawę bezpieczeństwa i jakości pracy. Zwróciła przy tym uwagę na pojawiające się nowe zagrożenia, na które urzędy odpowiedzialne za bhp i ochronę praw pracowników będą musiały się przygotować i prawdopodobnie zaczną prowadzić nadzór nad warunkami pracy w zupełnie inny sposób niż do tej pory. Arto Teronen, dyrektor ds. działań terenowych z Departamentu Pracy i Równości Płci, Ministerstwa Spraw Socjalnych i Zdrowia w Finlandii, poruszył w swoim wystąpieniu temat wpływu czynników psychospołecznych na zdrowie i jakość pracy pracowników. Opowiedział o badaniu tych obciążeń za pomocą ankiety, którą wykorzystują organy bhp w Finlandii.

Cyfryzacja pracy

Piątą prelekcję wygłosili główny doradca Annemarie Kndusen, a także doradca specjalny Stine Hvid Bern z Duńskiego Urzędu Środowiska Pracy. Omówiły one kwestie związane z kontrolami dotyczącymi platform cyfrowych. Organizacja pracy jest inna i różni się w zależności od branży, to z kolei stanowi kolejne wyzwanie dla kontroli środowiska pracy. Duński urząd ma niewielkie doświadczenie w prowadzeniu kontroli tak pracujących osób, ale rozpoczął kampanię skierowaną do pracowników platformowych świadczących usługi kurierskie.

Natomiast goście z Francji – Agnes Glas, kierownik projektu Współpraca Europejska i Międzynarodowa na rzecz Inspekcji Pracy z Dyrekcji Generalnej ds. Pracy oraz Bernard Martin, międzyokręgowy referent ds. morskich z Regionalnej Dyrekcji ds. Pracy w Bretanii – przybliżyli kwestie związane z wyzwaniami podczas kontroli na budowach przybrzeżnych turbin wiatrowych. Denitsa Ivanova Nikolova, nadinspektor pracy z Urzędu Wykonawczego Generalnego Inspektoratu Pracy w Bułgarii, mówiła o wyzwaniach związanych z cyfryzacją pracy, a także wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach gospodarki. Towarzyszył jej Pavlin Vaskov Todorov, dyrektor Dyrekcji Inspekcji Pracy w Burgas. Dzień zakończył panel dyskusyjny, podczas którego prelegenci odpowiadali na zadawane przez uczestników pytania.

Produkty

Loading...

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.