Bezpieczeństwo przy budowie silosów

Ścieżki dla pieszych należy wyznaczyć i zabezpieczyć wzdłuż ściany, co chroni przed wejściem pieszego w strefę pracy, a szczególnie w obszar pracy suwnicy bądź wózka. Jak wiadomo, praca wózka lub suwnicy, w szczególności kiedy pracują pracownicy, jest bardzo niebezpieczna, zwłaszcza gdy transportowane są bardzo duże elementy. Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa, nie tylko opracowuje się instrukcje transportu, ale także pracownicy niezwiązani z transportem powinni opuszczać obszar pracy w wyznaczonym miejscu, dodatkowo poza operatorem przed i za transportem (w odległości 5 m) idą pracownicy – piloci sprawdzający, czy nikt nie pozostał na danym obszarze lub czy elementy z innego stanowiska nie przeszkadzają. Niestety nie wszystkie prace są możliwe do wykonania bez wchodzenia na wysokość 2-2,5 m. Dlatego wiele firm decyduje się na zakup i wprowadzenie podestów roboczych, co pozwala na bezpieczną obróbkę oraz spawanie.

Hałas

Dużym zagrożeniem dla pracowników hali silosów jest hałas. Na tak dużym obszarze wykonywanie prac spawalniczych, obróbki metalu generuje wysoki poziom hałasu. Pierwszym krokiem, który wykonuje się w celu złagodzenia bądź eliminacji hałasu, jest sprawdzenie stosowanego sprzętu (część sprzętu wymienia się na nowy). Drugim krokiem jest zmiana organizacji pracy i miejsca wykonywania niektórych czynności. Przykładowo, prace, które można przenieść na inną halę, zostają przeniesione tak, aby nie powodowały zagrożenia w nowym miejscu. Organizacja prac polega wówczas np. na rozdzieleniu czynności w czasie i zmianach. Wszystkie te działania powodują, że aktualnie poziom hałasu jest poniżej wartości szkodliwych.

Analiza ergonomiczna

W związku z tym, że podczas wykonywanych czynności mamy również ręczne prace transportowe, do analizy ergonomicznej wykorzystuje się metodę KIM, a do pozostałych prac – metodę REBA/RULA. Analizy przeprowadzone tymi metodami pozwalają pokazać obraz ergonomii na każdym stanowisku, a to z kolei skłania pracodawcę do zakupu dwóch wózków jezdniowych podnośnikowych oraz drugiej suwnicy na innej hali. Po zakończeniu i połączeniu elementów gotową część silosu (zbiornik) przetransportowuje się na teren zewnętrzny. Tam – jeżeli jest taka potrzeba – dokonuje się wykończenia i ostatnie prace. Zanim dojdzie do transportu, wykonuje się dodatkową analizę ryzyka oraz dodatkowe szkolenia przypominające o zasadach bezpieczeństwa. Na szkoleniu jednym z elementów jest omówienie instrukcji pracy i transportu. Szkolenie trwa 30 minut. Tak przygotowany element czeka na pozostałe elementy, a następnie trafia do klienta.

Prace wykonywane na innych halach

Oczywiście proces budowy silosów to również prace wykonywane na innych halach i przy użyciu innego sprzętu, maszyn, a co za tym idzie – występują jeszcze inne zagrożenia. Do takich prac można zaliczyć obsługę: cięcia wodą (Waterjet), pras, gilotyn, giętarek do blach, wiertarek kolumnowych, tokarek, frezarek, pił. Firmy często zajmują się także montażem silosów i uruchomieniem u klienta. Dodatkowo wpływa to na zapewnienie bezpieczeństwa przy czynnościach z innym sprzętem (np. dźwigi mobilne) oraz prac na bardzo dużych wysokościach.

Podsumowanie

Jak widzimy, proces zapewnienia bezpieczeństwa przy budowie jednego silosu wymaga bardzo wielu działań i analiz, a co najważniejsze – udziału wszystkich pracowników. Wiele czynności stwarza bardzo wysokie ryzyko wypadku, dlatego pełna współpraca oraz przestrzeganie zasad są gwarancją sukcesu w poprawie bezpieczeństwa. W każdej firmie powinno się zdawać z tego sprawę, aby wypadkowość mimo tylu zagrożeń i ciężkiej pracy utrzymywała się na niskim poziomie.

WAŻNE

Hala do produkcji silosów jest wyposażona w wyciąg mechaniczny, ale dodatkowo stosowane są mobilne wyciągi spawalnicze. Idealnie się sprawdzają one przy tego typu pracach, ponieważ przy budowaniu konstrukcji zmienia się często miejsce spawania. Wiele elementów bezpieczeństwa jest mobilnych, np. mobilne ścianki (parawany) do zabezpieczenia obszaru spawalniczego.

Czytaj także: Niedobór snu a efektywność pracy i ryzyko zawodowe.

Produkty

Loading...

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.