Bezpieczeństwo przy budowie silosów

Zapewnienie bezpieczeństwa przy budowie silosu wymaga bardzo wielu działań i analiz, a także zaangażowania wszystkich pracowników oraz podjęcia odpowiednich kroków przez pracodawcę. Jak zadbać o bezpieczeństwo przy budowie silosów?

Jak wiadomo, bezpieczeństwo pracy jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania każdej firmy. W zależności od jej profilu liczba zagrożeń jest różna, a co za tym idzie – działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników będą większe lub mniejsze. Jednym z profili działalności, gdzie występuje duża liczba różnych zagrożeń, w tym te, które mogą spowodować ciężkie lub śmiertelne wypadki, jest budowa silosów na materiał sypki, płynny do chemii budowlanej, np. tynki. Jak zatem zadbać o bezpieczeństwo przy budowie silosów?

Zagrożenia przy budowie silosów

Budowa silosów odbywa się na dużej hali produkcyjnej, gdzie prowadzone są takie procesy, jak: walcowanie, spawanie, cięcie, szlifowanie, transport ciężkich elementów (za pomocą suwnicy, wózków jezdniowych podnośnikowych). Prac i czynności jest dużo więcej, ale już przy tych procesach występują liczne zagrożenia, takie jak:

 • ruchome elementy,
 • gorące powierzchnie,
 • ostre elementy i krawędzie,
 • uderzenie spadającym elementem,
 • pyły,
 • dymy,
 • promieniowanie,
 • hałas,
 • odpryski,
 • porażenie prądem,
 • potrącenie,
 • drgania,
 • upadek z wysokości.

Rozpoczęcie zmiany

Bezpieczeństwo pracy zaczyna się od samego rozpoczęcia danej zmiany. W wyznaczonym miejscu na każdej hali mistrz wraz z załogą omawiają zakres prac w danym dniu oraz porusza punkty bhp, takie jak: wypadki (jeżeli jakieś wystąpiły), zdarzenia potencjalne wypadkowe, nieprawidłowości. Przypomina się także podstawowe zasady bezpieczeństwa przy każdej czynności. Takie spotkanie trwa około 30 minut, w tym na bhp przeznacza się 15 minut. Każde takie 15 minut dziennie powoduje, że pracownicy są zaangażowani w bezpieczeństwo w firmie, jak również wiedza przekłada się na poziom wypadków czy zdarzeń.

Krótka lista kontrolna

Dobrą praktyką prowadzoną w zakładzie jest krótka lista kontrolna, którą pracownik-brygadzista musi wypełnić przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Taka lista pozwala sprawdzić stan bezpieczeństwa oraz czy nie ma nowych zagrożeń. Zawiera ona następujące punkty:

 • dopuszczenie pracownika do pracy,
 • otoczenie stanowiska pracy,
 • sprzęt i wyposażenie,
 • ochrona przeciwpożarowa, w tym zapewnienie ewakuacji,
 • zauważone nieprawidłowości, nowe zagrożenia,
 • środki ochrony indywidualnej.

W trakcie sprawdzania listy kontrolnej przez brygadzistę pracownicy weryfikują sprzęt na stanowisku oraz stan środków ochrony indywidualnej. Osprzęt i narzędzia pobiera się z magazynku, gdzie są również sprawdzane przed wydaniem pracownikowi. Taki system powoduje, że mamy podwójną kontrolę: jedną w magazynie narzędzi, drugą przez samego pracownika. Po zakończeniu prac sprzęt trafia z powrotem do narzędziowni.

Organizacja przestrzeni na hali

Praca na danej hali dzieli się na różne obszary, ponieważ jedna załoga wykonuje elementy zbiornika, inna – elementy wspornikowe, jeszcze inna – barierki ochronne itd. Przestrzeń na hali musi być tak zorganizowana, aby każda załoga mogła swobodnie i bezpiecznie pracować. Przykładem może być stanowisko, gdzie do spawania nie trzeba wchodzić na podest. Wystarczy obrócić element i można dalej bezpiecznie kontynuować pracę. Dodatkowo należy zapewnić ciągi komunikacyjne dla transportu suwnicą.

Produkty

Loading...

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.